Dane teleadresowe

ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski


tel. 32 455-25-74

kontakt@muzeum.wodzislaw.pl


NIP: 647-22-25-933
GPS: 50.00240°N, 18.46492°E

Godziny pracy biur Pałacu

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

Godziny otwarcia wystaw

PONIEDZIAŁEK

NIECZYNNE

WTOREK

8.00-14.00

ŚRODA

8.00-14.00

CZWARTEK

8.00-14.00

PIĄTEK

14.00-20.00

SOBOTA

9.00-15.00

NIEDZIELA

12.00-18.00

Ceny biletów

Wszystkie atrakcje Pałacu są bezpłatne
Dział Archeoloogii

Dział Archeologii istniał od początku powołania placówki w Wodzisławiu Śląskim, a jego pierwszym kierownikiem był ówczesny dyrektor Muzeum – Werner Pierzyna.
Podstawą powołania Działu Archeologicznego, jak i samej instytucji, były badania prowadzone na grodzisku lubomskim. Z nim też związany był początek prac Działu mający na celu zinwentaryzowanie pochodzących z niego zabytków. Jako że wcześniejsze badania w Lubomi były prowadzone przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Archeologii Muzeum w Wodzisławiu Śląskim prowadził ścisłą współpracę z tą instytucją zarówno pod względem wymiany informacji i wyników badań, jak i samych przedmiotów pochodzących z terenu tego wykopu. Z czasem Muzeum Górnośląskie przekazało wodzisławskiej placówce większość eksponatów pochodzących z prowadzonych badań.
Podobną współpracę podjęto również z Muzeum w Raciborzu, gdzie także przechowywano materiały pozyskane podczas badań grodziska lubomskiego przez dr Romana Jakimowicza w latach 30. XX w.
O słuszności powołania Działu Archeologicznego w wodzisławskiej placówce świadczą więc nie tylko wykopaliska prowadzone w Lubomi, ale również kolejne badania i nadzory archeologiczne prowadzone zarówno w obrębie Starego Miasta w Wodzisławiu Śląskim, jak i w miejscowościach ościennych.

Działalność naukowo-badawcza
Od samego początku Dział Archeologii prowadził szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą. Jeszcze w 1971 roku rozpoczęto badania niewielkiego gródka w parku miejskim. Kolejne badania na pobliskiej żwirowni zaowocowały materiałem z okresu górnego i schyłkowego paleolitu oraz pojedynczym przedmiotem kamiennym z okresu neolitu.
Jednocześnie cały czas prowadzono działalność mającą na celu wzbogacenie Działu Archeologii o kolejne pozycje bibliograficzne, czy dokumentację fotograficzną dotyczącą wcześniejszych badań na terenie ziemi wodzisławskiej.
Niezwykle owocne okazały się badania trwające w okresie 3-28 lipca 1973 r. w Gołkowicach. Odkryto wówczas liczne ślady kultury łużyckiej, przeworskiej i wczesnośredniowiecznej.
W tym samym czasie trwały badania średniowiecznego obiektu w Gorzyczkach. Prowadzono również szereg nadzorów inwestycyjnych na terenie Starego Miasta, podczas których zebrano materiał średniowieczny oraz kafle piecowe.
W kolejnych latach kontynuowano badania obiektu w Gołkowicach, dzięki czemu Dział wzbogacił się o sporą ilość zabytków z okresu od mezolitu po późne średniowiecze.
W 1976 r. kontynuowano badania w Gorzyczkach, które zaowocowały materiałem średniowiecznym.
Uczestniczono również w konferencjach i spotkaniach naukowych jak chociażby zebranie Zespołu Archeologów w dniach 27 IV i 1VI 1977 r. i wiele innych.
Wielokrotnie prowadzono również badania archeologiczne na terenie miasta Rybnika, Żor, Raciborza oraz gmin sąsiadujących z nimi. Co pewien czas kontynuowano badania powierzchniowe mające na celu wyznaczenie obszarów, na których mogą znajdować się stanowiska archeologiczne. W międzyczasie wskutek wciąż prowadzonych nadzorów inwestycyjnych opracowano dokumentację archeologiczną dotyczących wszystkich ulic Starego Miasta.
Badania archeologiczne dotyczyły również najważniejszych zabytków miasta, jakimi są Kościół Parafialny i Pałac Dietrichsteinów, jak również Gródek w Parku Miejskim i Klasztor Minorytów.

kontakt: archeologia@muzeum.wodzislaw.pl