Dane teleadresowe

ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski


tel. 32 455-25-74

kontakt@muzeum.wodzislaw.pl


NIP: 647-22-25-933
GPS: 50.00240°N, 18.46492°E

Godziny pracy biur Pałacu

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

Godziny otwarcia wystaw

PONIEDZIAŁEK

NIECZYNNE

WTOREK

8.00-14.00

ŚRODA

8.00-14.00

CZWARTEK

8.00-14.00

PIĄTEK

14.00-20.00

SOBOTA

9.00-15.00

NIEDZIELA

12.00-18.00

Ceny biletów

Wszystkie atrakcje Pałacu są bezpłatne
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum w Wodzisławiu Śląskim: www.muzeum.wodzislaw.pl

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Wodzisławiu Śląskim: www.muzeum.wodzislaw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy graficzne na stronie nie posiadają opisów alternatywnych, w związku z tym elementy graficzne strony są niedostępne dla osób korzystających z audiodeskryptorów.
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.
 • Dokumenty pdf dostępne na stronie nie mają odpowiednio uzupełnionych znaczników title, author i description, zawierających informacji o dokumencie.
 • Strona nie posiada w kodzie HTML nawigacji ułatwiającej bezpośredni dostęp.
 • Wiele linków nie ma odpowiednio określonego celu.
 • Większość elementów na stronie nie zawiera etykiety.
 • W kodzie HTML oraz CSS można znaleźć niedziałające lub puste linki, brak poprawnych opisów alternatywnych plików graficznych, brak etykiet aria-label dla kontrolek i linków.
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków.
 • Struktury treści przekazywane wizualnie nie są dostępne dla technologii wspomagających

Wyłączenia

 • Treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Opublikowane treści zawierają dokumentację dzieł sztuki i zabytków.
 • Opublikowane dokumenty są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych lub zostały stworzone w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Strona została utworzona w 2008 roku, wykorzystana technologia nie pozwala na jej dostosowanie do wymogów ustawy o dostępności, wiąże się to z wykonaniem nowej strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Jęczmionka.
 • E-mail: kontakt@muzeum.wodzislaw.pl
 • Telefon: 324552574

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
 • Adres: ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 2
  44-300 Wodzisław Śląski
 • E-mail: kontakt@muzeum.wodzislaw.pl
 • Telefon: 324552574

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum w Wodzisławiu Śląskiem jest obiektem trzypiętrowym z czego dla zwiedzających przeznaczone są: parter i dwa pierwsze piętra. Budynek jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych. Wejście główne, jak i wszystkie przejścia wewnątrz, są pozbawione progów. Na piętro pierwsze oraz drugie można się dostać windą. Szerokość korytarzy, przejść i ekspozycji została dopasowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na każdym piętrze znajduje się toaleta, z czego na parterze i na drugim piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń.
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Pliki:
Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_2023.pdf