Dane teleadresowe

ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski


tel. 32 455-25-74

kontakt@muzeum.wodzislaw.pl


NIP: 647-22-25-933
GPS: 50.00240°N, 18.46492°E

Godziny pracy biur Pałacu

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

Godziny otwarcia wystaw

PONIEDZIAŁEK

NIECZYNNE

WTOREK

8.00-14.00

ŚRODA

8.00-14.00

CZWARTEK

8.00-14.00

PIĄTEK

14.00-20.00

SOBOTA

9.00-15.00

NIEDZIELA

12.00-18.00

Ceny biletów

Wszystkie atrakcje Pałacu są bezpłatne
Artykuły

 • Abłamowicz D.,1997, Górny Śląsk a Wielkie Morawy. Fakty i mity, (w:) K. Wachowski (red.), Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska, Wrocław.
 • Abłamowicz D.,1991, Osadnictwo grodowe na Górnym Śląsku we wczesnej fazie wczesnego średniowiecza, (w:) J. Szydłowski (red.), Śląsk Górny i Opawski w dobie plemiennej wczesnego średniowiecza, Śląskie Prace Prahistoryczne, 2.
 • Abłamowicz D., 2002, Przebieg i wyniki archeologicznych badań uzupełniających na trasie planowanej autostrady A1 w województwie śląskim, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice.
 • Bartys P.,1939, Sprawozdanie z poszukiwań terenowych w województwie śląskim latach 1937 i 1938, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1937-1938, Prace Prehistoryczne, 5.
 • Brachmann F., 1998, Powrót na Śląsk, (w:) Karta nr. 26
 • Buśko C. 1998, Śląsk w XII i XIII wieku. Zderzenie kultur, (w:) K. Wachowski (red.), Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. „Rewolucja” XIII wieku, Wrocław.
 • Buśko C., 1995, Z badań nad wewnętrznego rozplanowania działki mieszczańskiej na Śląsku, (w:) K. Wachowski (red.), Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto, Wrocław, s. 91-98.
 • Cichy K.,2012,  Art Wladislavia ma już 20 lat 1992-2012, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1.
 • Cichy K., 2019, Baszta Rycerska na Grodzisku w Wodzisławiu Śląskim, [w:] "Herold Wodzisławski nr 2(62).
 • Dzieduszycki W.,1998, Wiek XIII. Przemiany – ich specyfika i znaczenie, (w:) Wachowski K. (red.), Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. „Rewolucja” XIII wieku, Wrocław.
 • Fajer M., Foltyn E. M., 2004, Dorzecze górnej Odry między Ostrawicą i Rudą w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów na tle środowiska przyrodniczego, (w:) J. Gancarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno.
 • Fajer M., Foltyn E. M., Foltyn E.,2006, Dorzecze górnej Odry między Ostrawicą i Rudą w starszych wiekach średnich. Przyczynek do regionalnych badań osadniczych na przykładzie wybranych stanowisk, (w:) J. Gancarski (red.), Wczesne średniowiecze w Karpatach, Krosno.
 • Firut J., 1999, Żydzi w Wodzisławiu Śląskim, Wrocław, maszynopis .
 • Foltyn E. M., 1997, Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku do X wieku n. e. Przegląd zagadnień, Scripta Rudensia, t. 7.
 • Foltyn E. M., Foltyn E.,2002, Badania sondażowe na stanowisku E w Żorach-Rowieniu, województwo śląskie, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice.
 • Foltyn E. M., Foltyn E., 2002, Badania sondażowe na stanowisku I w Żorach-Rowieniu, województwo śląskie, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice.
 • Foltyn E. M., Foltyn E.,2002, Wstępne wyniki badań sondażowych na stanowisku A w Rybniku-Kamieniu, województwo śląskie, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice.
 • Foltyn E. M., Foltyn E., Kurgan-Przybylska M., Wysocka-Grzanka J.,1997, Wyniki badań powierzchniowych nad rzeką Rudą, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, Katowice.
 • Furmanek M., 2003, Znalezisko amfory typu „A” kultury ceramiki sznurowej z Książenic, woj. Śląskie a niektóre problemy osadnictwa neolitycznego we wschodniej części Górnego Śląska, Sprawozdania Archeologiczne, 55.
 • Furmanek M., S. Kulpa, 1998, Wodzisław Śląski, zamek. Badania archeologiczno-architektoniczne, rok 1998, Wodzisław Śląski, maszynopis.
 • Furmanek M., S. Kulpa 1999, Wyniki badań ratowniczych w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41.
 • Furmanek M., S. Kulpa, 1999, Zamek w Wodzisławiu Śląskim w świetle badań archeologicznych w 1998 r., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41.
 • Furmanek M., S. Kulpa, 1999, Zamek w Wodzisławiu Śląskim w świetle danych archiwalnych, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41.
 • Furmanek M., S. Kulpa., 2001, Badania sondażowe Grodziska w Wodzisławiu Śląskim, stan. 7, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 43.
 • Furmanek M., S.Kulpa,2002, Badania sondażowe nowoodkrytego dworu na kopcu w Świerklanach Dolnych, st. 1, pow. Rybnik, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice.
 • Furmanek M., S.Kulpa,1999, Badania archeologiczne na ulicy Jana w Wodzisławiu Śląskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41.
 • Furmanek M., S. Kulpa, 1999, Ratownicze badania archeologiczne w Turzy Śląskiej, stanowisko 2, gmina Gorzyce, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41.
 • Furmanek M., S. Kulpa, 2000, Relikty drogi drewnianej odkryte na ulicy Styczyńskiego w Wodzisławiu Śląskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 42.
 • Furmanek M., S. Kulpa, 2000 Ratownicze badania archeologiczne w Turzy Śląskiej, stanowisko 2, gm. Gorzyce, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach ościennych w 1997 roku, Katowice.
 • Furmanek M., S. Kulpa, 2001 Nowoodkryty dwór na kopcu w Świerklanach Dolnych, stan. 1, pow. Rybnik, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 43.
 • Furmanek M., S. Kulpa, M. Ciostek, W.Błasiak,2002, Badania archeologiczne w Zwonowicach, st. 6, pow. Rybnik, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice.
 • Furmanek M., S. Kulpa, 2002, Rozpoznawcze badania stan. 1 w Książenicach, pow. Rybnik, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice.
 • Furmanek M., S. Kulpa,2002, Sondażowe badania "Grodziska" w Wodzisławiu Śląskim, (w:) E. Tomczak (red.), Katowice.
 • Furmanek M., S. Kulpa,2003, Kościół Świętego Krzyża w Wodzisławiu Śląskim w świetle dotychczasowy badań archeologicznych, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 44.
 • Furmanek M., S. Kulpa, Kształtowanie się układu przestrzennego średniowiecznego Wodzisławia, w druku.
 • Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice.
 • Furmanek M., Kulpa S.,2003, Stan i potrzeby badań archeologicznych nad początkami i rozwojem Rybnika, (w:) A. Bimler-Mackiewicz (red.), Sacrum i profanum. Klasztor i miasto na Górnym Śląsku w średniowieczu, Rybnik.
 • Furmanek M., Kulpa.,2004, Wodzisław Śląski w świetle badań archeologicznych, (w:) D. Abłamowicz, M. Furmanek, M. Michnik (red.), Początki i rozwój miast Górnego Śląska w świetle badań interdyscyplinarnych, Gliwice.
 • Furmanek M., Kulpa S., Podgórski A., 2018, Zamek wodzisławski i jego gospodarcze zaplecze, [w:] "Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych", Pszczyna.
 • Furtak R., 2022, Wspomnienie o Janie Stolarzu, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (70).
 • Galasińska-Hrebenda W., Gorzyczki, pow. Wodzisław Śl., 1970, Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom.
 • Galasińska-Hrebenda W., Gródek w Gorzyczkach, pow. Wodzisław Śląski,1971, Informator Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo katowickie za lata 1966-1970, Bytom.
 • Godłowski K., 1969, Kultura przeworska na Górnym Śląsku, Kraków.
 • Górski S., 1991, Wydarte niepamięci, Herold Wodzisławski, 2.
 • Grygierczyk S., W. Pawełczyk, J. Wach, 1997, Formy eksploatacji rud żelaza w północno-wschodniej części Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich: i ich walory przyrodniczo-kulturowe, Scripta Rudensia, t. 7.
 • Hirsch H., 1998, Świadek zemsty, (w:) Karta, nr. 26
 • Hirsch R., 1883, Das Minoritenkloster zu Loslau, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, 17.
 • Hirsch R., 1890, Die Gründung der Stadt Loslau, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, 24.
 • Hirsch R.,1896, Rechtsgeschichtliche Nachrichten aus der ehemaligen Minderstandesherrschaft Loslau, Zeitschrift der Verein für Geschichte Schlesiens, 30.
 • Hrebenda W.,1973, Gołkowice, pow. Wodzisław Śląski, stanowisko 1, Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom.
 • Hrebenda W., 1973, Gorzyczki, pow. Wodzisław Śl., Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom.
 • Hojka P., 2008, Tajemnice historii na dawnych mapach cz. 1 Wilchwy, (w:) Gazeta wodzisławska nr 9.
 • Hojka P., 2008, Tajemnice historii na dawnych mapach cz. 2 Gorzyczki, Uchylsko, (w:) Gazeta wodzisławska nr 10.
 • Hojka P., 2009, Bombardowania miasta Wodzisławia 1945 cz. 1, (w:) Gazeta wodzisławska nr 6.
 • Hojka P., 2010, Bombardowania miasta Wodzisławia 1945 cz. 2, (w:) Gazeta wodzisławska nr 3.
 • Hojka P., 2010, Pandemia grypy w Wodzisławiu w latach 1918-1919, (w:) Gazeta wodzisławska nr 8/2010.
 • Hojka P., 2010, Rok 1921 w Wodzisławiu. Czas nadchodzących zmian., (w:) "Gazeta wodzisławska" nr 7.
 • Hojka P., 2010, Wodzisławskie ślady na Monte Cassino, (w:) "Gazeta wodzisławska" nr 5.
 • Hojka P., 2011, Stan wojenny 1981. Bombowcy ze Śląska zapomniana historia., (w:) "Nowiny Wodzisławskie".
 • Hojka P., 2011, Wodzisław - czas nadchodzących zmian. Pomiędzy Niemcami a Polską 1914-1922, [w:] "Górny Śląsk na zakręcie historii", Rybnik 2011.
 • Hojka P., 2011, Wodzisław Śląski w 1945 r., [w:] "Studia z dziejów ziemi rybnicko – wodzisławskiej w latach 1945-1989", Rybnik 2011.
 • Hojka P., 2011, Najsłabszych zabijali w drodze, (w:) "Nowiny Wodzisławskie" nr 3/2011.
 • Hojka P., 2012, Gdy Sowieci na Czechosłowację przez Wodzisław szli, (w:) "Nowiny Wodzisławskie" nr 47.
 • Hojka P., 2013, Jak rozbudowywał się Wodzisław. Cz. I [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 8.
 • Hojka P., 2013, Jak rozbudowywał się Wodzisław? Cz. II. W czasach Gomułki i Gierka” [w:] „Nowiny Wodzisławskie”, nr 15.
 • Hojka P., 2013, Wodzisław – miasto siedmiu wzgórz? [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 25.
 • Hojka P., 2014, Nasi pod Monte Cassino [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 19.
 • Hojka P., 2014, Utworzenie i rozpad ‘Wielkiego Wodzisławia’ [w:] „Nowiny Wodzisławskie"/ dodatek "Liderzy Biznesu” 3 czerwca 2014, nr 22/2014.
 • Hojka P., 2014, Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia 1. W czasach najdawniejszych, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 49.
 • Hojka P., 2014, Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia 2. W czasach II Rzeszy i II Rzeczpospolitej, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 50.
 • Hojka P., 2014, Wodzisław w czasie I wojny światowej, [w:] „Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. Szkice i studia”, Katowice-Gliwice-Opole 2014.
 • Hojka P., 2015, Dzieje pofranciszkańskiego wodzisławskiego kościoła pw. świętej Trójcy, [w:] „Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX w.”, Rybnik 2015.
 • Hojka P., 2016, Marsz śmierci czy marsz ewakuacyjny?, [w:] „Kierunek Loslau. Marsz ewakuacyjny więźniów oświęcimskich w styczniu 1945 roku”, Wodzisław Śląski 2016.
 • Hojka P., 2016, Ostatni etap ewakuacji obozu oświęcimskiego. Marsz śmierci na terenie Wodzisławia Śląskiego i w najbliższej okolicy, [w:] „Kierunek Loslau. Marsz ewakuacyjny więźniów oświęcimskich w styczniu 1945 roku”, Wodzisław Śląski 2016.
 • Hojka P.,2016, Wodzisławianin uhonorowany najwyższym polskim orderem wojskowym, [w:] „Gazeta Wodzisławska” nr 9.
 • Hojka P., 2017, Kiedy Wodzisław stał się Wodzisławiem Śląskim?, [w:] „Gazeta Wodzisławska” nr 12 oraz www.wodzislaw-slaski.pl i Gazeta Wodzisławska nr 5/2021
 • Hojka P., 2017,  Ale historia. Jak powstał Balaton, [w:] TuWodzislaw.pl oraz mps ADH.
 • Hojka P., 2018, Wielkie bitwy Wielkiego Tygodnia, [w:] wodzislawslaski.naszemiasto.pl
 • Hojka P., 2019, Pomnik Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(61).
 • Hojka P., 2019, Wyścig kolarski Wodzisław-Karwina-Wodzisław. Rywalizacja z blisko dwudziestoletnią tradycją, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(62).
 • Hojka P., 2019, Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia cz. III. Otwarcie nowego szpitala w Wodzisławiu, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(62).
 • Hojka P., 2020, Orzeł biały zapanował nad Wodzisławiem, [w:] wodzislawslaski.naszemiasto.pl
 • Hojka P., 2020, Początki ochrony przeciwpożarowej na terenie Wodzisławia, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(63).
 • Hojka P., 2020, Początki władzy ludowej w Wodzisławiu Śląskim, [w:] "CzasYpismo" nr 1(17).
 • Hojka P., 2021, Pogrzeb dziekana Antoniego Roboty, czyli historia pewnego zdjęcia, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1 (65).
 • Hojka P., 2021, Ziemia Wodzisławska. Ville circa Zary et Wladislaviam, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1 (65).
 • Hojka P., 2021, Bitwa o Wodzisław 1921, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 18 i "Herold Wodzisławski nr 2 (66).
 • Hojka P., 2021, Ziemia Wodzisławska cz. 2. Ducatus Vuladislaviensis i Status Minor Vladislaviensis, [w:] "Herold Wodzisławski nr 2 (66).
 • Hojka P., 2021, Symbol Wodzisławia, wieża kościoła WNMP, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (66).
 • Hojka P., 2022, Rok 1919 na ziemi wodzisławskiej, [w:]  "Rok 1919 na Górnym Śląsku. Czas eskalacji konfliktów", red. Krzysztof Gwóźdź, Sebastian Rosenbaum, IPN Katowice.
 • Hojka P., 2022, Ziemia Wodzisławska w latach 1914-1922, [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022.
 • Hojka P., 2022, Bitwa pod Olzą 23 maja 1921 r., [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022
 • Hojka P., 2022, Wkroczenie Wojska Polskiego na ziemię wodzisławską w 1922 r., [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022.
 • Hojka P., 2022, Historia wodzisławskiego sportu cz. I. VfR Loslau i Odra Wodzisław, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (70).
 • Hojka P., 2022, Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia cz. 5. Początki pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (70).
 • Hojka P., 2023, Księżna wodzisławska Konstancja, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1 (71).
 • Jakimowicz R.,1935, Badania wstępne na grodzisku w Kuchelniańskim Lesie (Grabówce) w powiecie rybnickim, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskiem w roku 1933, Śląskie Prace Prehistoryczne, t. 1.
 • Jakimowicz R., 1936, Kultura Śląska w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk, Katowice.
 • Jakimowicz R., 1948, Okres wczesnohistoryczny, (w:) J. Kostrzewski (red.), Prahistoria Ziem Polskich, Kraków.
 • Jakimowicz R., 1938, Sprawozdanie z badań grodziska lubomskiego w roku 1935, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1934-1935, Prace Prehistoryczne, t. 3.
 • Jakimowicz R., 1939, Sprawozdanie z badań grodziska lubomskiego w roku 1938, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1937-1938, Prace Prehistoryczne, t. 5.
 • Jakimowicz R.,1936, Sprawozdanie z badań grodziska w Kuchelniańskim Lesie (Grabówce) w roku 1934, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1934-1935, Śląskie Prace Prehistoryczne, t. 2.
 • Kłosińska K., 2012, Zdjęcia przybliżają dawny wodzisławski kirkut, (w:) T. Raudner (red.), NOWINY WODZISŁAWSKIE nr 44 (625), Racibórz
 • Kłosińska K., 2013, Z kart "Echa Odry" cz. 1, (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kłosińska K., 2013, Z kart "Echa Odry" cz. 2, (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kłosińska K., 2013, Z kart "Echa Odry" cz. 3, (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kłosińska K., 2013, Z kart "Echa Odry" cz. 4, (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kłosińska K., 2013, Z kart "Echa Odry" cz. 5, (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kłosińska K., 2013, Z kart "Echa Odry" cz. 6, (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kłosińska K., 2013, Z kart "Echa Odry" cz. 7, (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kostrzewski J.,1936, Badania prehistoryczne w pow. Tarnogórskim, pszczyńskim i rybnickim w r. 1934, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1934-1935, Prace Prehistoryczne, t. 2.
 • Kostrzewski J.,1939, Sprawozdanie z badań prehistorycznych na Śląsku w roku 1937, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1937-1938, Prace Prehistoryczne, t. 5.
 • Kulpa S., 2001, Dawne wodzisławskie drogi, (w:) Serwis wodzisławski, nr 2.
 • Kulpa S., 2001, Dzieje wodzisławskiego herbu, (w:) Serwis wodzisławski, nr 7 i 8.
 • Kulpa S., Kościół p.w. św. Krzyża, (w:) Serwis wodzisławski 2004, nr 4.
 • Kulpa S., 2004, Tajemnice cmentarza przy kościele św. Krzyża, (w:) “Serwis wodzisławski”, nr 6.
 • Kulpa S., 2004, Geneza i symbolika herbu Wodzisławia Śląskiego, (w:) D. Abłamowicz, M. Furmanek, M.
 • Kulpa S., 2014, Wybitny wodzisławianin – profesor medycyny Emanuel Aufrecht (cz. I), (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kulpa S., 2014, Wybitny wodzisławianin – profesor medycyny Emanuel Aufrecht (cz. II), (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz
 • Kulpa S., Zameczek Edwarda Brauna, czyli rzecz o baszcie rycerskiej na grodzisku, Serwis wodzisławski, nr 9, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S., Historia widziana przez pryzmat butelek, Serwis wodzisławski, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S., Ochrona dziedzictwa archeologicznego na Ziemi Wodzisławskiej, Dodatek do Wieści Powiatu Wodzisławskiego nr 12.
 • Kulpa S., Zabytkowe drzwi wodzisławskiego pałacu, Serwis wodzisławski, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S., Pałac Wodzisławski i jego fundatorzy, Serwis wodzisławski, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S., Wodzisławski pieniądz zastępczy, Serwis wodzisławski, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S., 2020, Kiedy konsekrowano kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim? [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 54.
 • Kulpa S., 2022, Zbrodnia i kara. Ostatni wyrok na wodzisławskim Galgenbergu, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 11.
 • Kwak J., 1989, Żydzi w miastach górnośląskich w XVII-XVIII w., (w:) Sobótka, nr 1.
 • Lewandowska K., 2019, Ks. Franciszek Styra - proboszcz Mszany, który wierzył, że Polska będzie, [w:] "Nowiny Wodzisławskie" nr 41.
 • Lubszczyk J.,2019, Sołectwa gminy Mszana w Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(61).
 • Lubszczyk J, 2020, Post scriptum do tragedii pszowskiej z 1906 roku, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64).
 • Lubszczyk J. 2021, Parafie archiprezbiteratu żorskiego w spisie dziesięciny papieskiej (1335-1342 rok) , [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(61)
 • Marcisz A., 2022, Nasi pradziadkowie pierwsi ruszyli do boju, [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022
 • Miera A., 2023, Tajemnice wodzisławskich ksiąg metrykalnych, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1 (71).
 • Mika N., Przejęcie księstwa raciborskiego przez władcę opawskiego Mikołaja II, (w:) Opava. Sborník k dějinám města, Opava 2000.
 • Mika N., 2003, Przeobrażenia w ustroju miasta Raciborza na przestrzeni wieków, (w:) Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, Rybnik.
 • Młynarska-Kaletynowa M., 1995, Stan badań nad miastem średniowiecznym na Śląsku, (w:) Wachowski K. (red.). Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto, Wrocław.
 • Mroczek K., 2011, Początki parafii Wilchwy, (w:) "Herold Wodzisławski" nr 4.
 • Mroczek K., 2010, Wodzisław stolicą górnośląskiego jedwabnictwa, (w:) Herold Wodzisławski nr 4.
 • Mroczek K.,2019, Kokoszyce-niezwykłe historie wodzisławskiej dzielnicy, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(61).
 • Mroczek K., 2020, Przyczynki do dziejów kolei żelaznych w Wodzisławiu na Górnym Śląsku cz. I., [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(63).
 • Mroczek K., 2020, Przyczynki do dziejów kolei żelaznych w Wodzisławiu na Górnym Śląsku cz. II.", [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64).
 • Mroczek K., 2021, Pandemia grypy w 1957 r. na Ziemi Wodzisławskiej w relacji tygodnika "Nowiny", [w:] Herold Wodzisławski nr 1(65)
 • Mroczek K., 2021, Przyczynek do dziejów wodzisławskich kin, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2 (66).
 • Mroczek K., 2022, Polski Hektor z Pszowa, [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022
 • Muskus T., 2020, Samolot nad Wodzisławiem czyli historia niemieckiej prowokacji w 1939 r , [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64).
 • Nagy I.,1859 Magyarorszag csaladai czimerekkel es nemzekrendi tablakkal, Pest.
 • Okoń P., 2004, Klasztory w średniowiecznych górnoślaskich ośrodkach miejskich (do końca XIII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, (w:) D. Abłamowicz, M. Furmanek, M. Michnik (red.), Początki i rozwój miast Górnego Śląska w świetle badań interdyscyplinarnych, Gliwice.
 • Paločaj Ján, 1990, (w:) Slovenský Biografický Slovník (od roku 833 do roku 1990), Bratislava, t. 4.
 • Panic I., 2003 Rybnik w XII wieku: centrum regionu czy jego peryferie, (w:) E. Bimler-Makiewicz (red.), Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, Rybnik.
 • Panic I., 1994, Ze studiów nad wspólnotami społecznymi Górnego Śląska w średniowieczu. Okolice Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, (w:) Bukowska-Floreńska J. (red.), Wspólnota i odrębność regionalna, t. 1, Z problematyki tradycji, wartości symbolicznych i ludycznych kultury, Rybnik.
 • Pierzyna W.,1970, Wyroby kamienne z wczesnośredniowiecznego grodziska w Lubomi, pow. Wodzisław Śl., Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia, 7.
 • Pierzyna W.,1970, Wodzisław Śląski-Stare Miasto, Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom.
 • Pierzyna W.,1971, Wodzisław Śląski-Stare Miasto, stanowisko III, Muzeum Górnośląskie-Komunikat, Bytom.
 • Piechaczek L., Tolarz E., 2002, Kartki z dziejów Skrzyszowa, Wiejski Ośrodek Kultury w Skrzyszowie, Wydanie II uzupełnione.
 • Polewski J.,1991, Grodziska w Lubomi i Naszacowicach. Przyczynek kontaktów południowej Polski z Wielkimi Morawami (w:) Śląskie Prace Prehistoryczne, Katowice.
 • Porwoł P., 2021, Powstanie na Ziemi Wodzisławskiej, [w] "Nowiny Wodzisławskie" nr 18.
 • Ptak M., 1987, Zgromadzenia i urzędy stanowe państwa wodzisławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 927, Prawo, t. 64.
 • Raudner T., 2012, Z Wodzisławia do Hollywood, (w:) T. Raudner (red.), Nowiny Wodzisławskie, Racibórz.
 • Sidor P., 2019, Koniec Wielkiego Wodzisławia, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(62).
 • Sidor P., 2020, Wybrane problemy związane z akcją osadniczą w Wodzisławiu Śląskim i powiecie rybnickim po drugiej wojnie światowej, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(63).
 • Sidor P., 2020, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa wobec drugiego powstania śląskiego" [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64).
 • Sidor P., 2021, Plebiscyt górnośląski w powiecie rybnickim , [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(65) oraz [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022.
 • Stibor J., 1998, Bravantský z Chobřan, (w:) Myška M., Dokoupil D. (red.), Biografický slovník Slezska a severní Moravy, t. 10, Ostrava.
 • Stibor J., 2002, Bruntálští z Vrbna, (w:) Myška M., Dokoupil D. (red.), Biografický slovník Slezska a severní Moravy, t. 3 (15), Ostrava.
 • Stibor J., 1995, Skrbenští z Hříště, Skrbenští, svob. páni z Hříště a Šenova, (w:) Myška M., Dokoupil D.(red.), Biografický slovník Slezska a severní Moravy, t. 4, Ostrava.
 • Stöckel R., 1881, Die prähistrischen Funde in Oberschlesien im Jahre 1879, Schlesische Vorzeit in Bild und Schrift, 3.
 • Szydłowski J., 1991, Problematyka badań doby plemiennej wczesnego średniowiecza na Górnym Ślasku, (w:) J. Szydłowski (red.), Śląsk Górny i Opawski w dobie plemiennej wczesnego średniowiecza, Śląskie Prace Prahistoryczne, t. 2.
 • Szydłowski J., 1983, Przeszłość pradziejowa ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Osiągnięcia i potrzeby, (w:) Kroniki rybnickie , Rybnik.
 • Szydłowski J., Wrocław, Lubomia, (w:) A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzki (red.), Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 8, Suplementy i indeksy, cz. 2, Suplement A-Ż, Wrocław.
 • Szydłowski J., D. Abłamowicz, 1990, Stan i potrzeby badań nad plemiennym osadnictwem grodowym Górnego Śląska (VI-X w.), (w:) Z. Kurnatowska (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań .
 • Szymańska M., 2012, To moja pielgrzymka w rodzinne strony, (w:) A.Kozielska (red.), Gazeta Wodzisławska, Wodzisław Śląski.
 • Witosz K., 2003, Czas religijnego zamętu., [w:] "Serwis wodzisławski" nr 1
 • Witosz K., 2009, Listopad 1918, [w:] "Gazeta wodzisławska" nr 14
 • Witosz K.,2009, Wodzisław w okresie styczeń marzec 1945 r., [w:] "Wieści powiatu wodzisławskiego" nr 6
 • Witosz K.,2009 " Niemieckie działania dywersyjne w rejonie Wodzisławia Śląskiego u schyłku lata 1939 r.", [w:] "Gazeta Wodzisławska" nr 10
 • Witosz K., 2019, Geneza oraz zadania improwizowanego Oddziału Wydzielonego Wodzisław we wrześniu 1939 r., [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(62).
 • Witosz K., 2020, W oczekiwaniu na to, co nieuchronne. III batalion Samoobrony Powstańczej wobec niemieckich prowokacji i przygotowań do konfliktu zbrojnego, [w:] "Herold Wodzisławski" nr 1(63).
 • Witosz K., 2020, Opanowanie Wodzisławia przez siły powstańcze w czasie II zrywu niepodległościowego w 1920 r. [w:] "Herold Wodzisławski" nr 2(64).
 • Witosz K., 2021,Struktura organizacyjna i zadania operacyjne 14 Pułku Powstańców Śląskich w przeddzień wybuchu III powstania, [w:] Herold Wodzisławski nr 1 (65).
 • Witosz K., 2022, Walki o Wodzisław 1920, [w:] "Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie" - wydanie okolicznościowe 2 lipca 2022
 • Żurowski J.,1933, Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej na Śląsk, Z otchłani wieków, t. 8, z. 1-2.
 • Żurowski J., 1936, Sprawozdanie z czynności działu prehistorycznego Komitetu Wydawnictw Śląskich w roku 1934 i 1935, (w:) Badania prehistoryczne w województwie śląskim w latach 1934-1935, Śląskie Prace Prehistoryczne, t. 2.