Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

X Spotkanie z Historią - Nieznana wojna. Zmagania Polski i Czechosłowacji o Śląsk Cieszyński

plakat 2024 - spotkanie z historią luty z mgr

Nieznana wojna. Zmagania Polski i Czechosłowacji o Śląsk Cieszyński.

 

Wojna Polsko-Czechosłowacka o Śląsk Cieszyński z 1919 r. to nieznany, a na pewno zapomniany konflikt zbrojny miedzy odradzającymi się państwami w styczniu 1919 r.  Wydarzenia rozgrywające się tuż za „miedzą” ziemi wodzisławskiej odbiły się szerokim echem wśród mieszkańców naszej części Górnego Śląska. Po latach jednak wydarzenie to w ramach komunistycznej współpracy obu socjalistycznych republik starano się ocenzurować. Wojna polsko-czechosłowacka o Zaolzie odeszła w zapomnienie. Temat ten z pewnością zainteresuje nie tylko mieszkańców naszego miasta i powiatu ale również sąsiednich terenów w tym ziemi cieszyńskiej, rybnickiej i raciborskiej. Gośćmi Piotra Hojki, historyka miejscowego Muzeum będą badacze tej trudnej tematyki z Polski i Czech mgr Daniel Korbel i  dr Tomáš Rusek. Wszystko to w ramach  kolejnego X już Spotkania z Historią w Pałacu Dietrichsteinów.

 

W czasie spotkania omówione zostaną przyczyny wybuchu wojny 8-dniowej, przebieg działań wojennych, skutki i konsekwencje przelewu krwi braterskich narodów. Na spotkanie zapraszamy w sobotę 10 lutego 2024 r. o godzinie 16:00.

 

O naszych gościach:

 

Mgr Daniel Korbel – doktorant Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Historia, pod kierunkiem dr hab. Miłosza Skrzypka przygotowuje pracę doktorską na temat wojny polsko-czechosłowackiej o Śląsk Cieszyński ze stycznia 1919 r.

 

Dr Tomáš Rusek - Kurator Villy Grossmann w Ostrawie i doktorant Wydziału Nauk Historycznych Unywersytetu Śląskiego w Opawie. Zajmuje się tematyką Legi Czechosłowackich w okresie I wojny światowej oraz sporem o Śląsk Cieszyński z lat 1918-1920.

Drukuj stronę