Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

Karta zgłoszenia i zgoda rodziców na udział dziecka w grze miejskiej

 

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY

Gra miejska „Czy wiesz, po czyich śladach chodzisz?”

11 lipca 2015 r. Rynek w Wodzisławiu Śląskim

 

Nazwa drużyny

 

Członkowie drużyny

 

(imię i nazwisko, klasa., szkoła)

 

telefon

 

(imię i nazwisko, klasa., szkoła)

 

telefon

Punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W GRZE MIEJSKIEJ

 

Ja, (imię , nazwisko) ……………………….……………………….………… (matka, ojciec, opiekun prawny) dziecka

(imię nazwisko) ………………………………………..…………................................................. wyrażam zgodę na

udział mojego dziecka / podopiecznego w Grze Miejskiej „Czy wiesz po czyich śladach chodzisz?”, która odbędzie się na terenie Wodzisławia Śląskiego 11.07.2015r.

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem Gry Miejskiej i przyjmuję jego

warunki. (Regulamin dostępny na stronie www.zs2wodzislawslaski.pl/ oraz http://muzeum.wodzislaw.pl/)

                                                                                             

                                                                                              …………………………………………………………………….

                                                                                  Podpis rodzica lub opiekuna

 

Drukuj stronę